3. Články – dotace EU DDM

Prvních deset milionů z fondů EU poputuje do Vratimova

 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti, je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie. Na období 2007-2013 vyčlenila EU částku  přibližně 8 686,8 mld. Kč. Z této částky se podařilo ukrojit deset milionů korun  pro Dům dětí a mládeže ve Vratimově na projekt „CENTRUM MEDIÁLNÍ VÝCHOVY – rozšíření zázemí zájmového vzdělávání“

Nyní alespoň pár vět o tom co to vlastně fondy EU jsou a jak fungují. Do fondů EU přicházejí prostředky od členských zemí unie a následně plynou zpět, ale již ne státům, ale konkrétním subjektům, které splní podmínky pro jejich získání. Dotace jsou zaměřeny zejména na regionální rozvoj. Uskutečňují se v rámci tzv. operačních programů na úrovni jednotlivých států a jednotných programových dokumentů, které jsou jejich obdobou. Tyto dokumenty obsahují mimo jiné tzv. dotační tituly – tj. důvody, které umožňují čerpání dotací. Je nutné zdůraznit, že dotace mají účelovou podobu, to znamená, že jejich čerpání je podmíněno tím, že budou použity na konkrétní účely.

Každý projekt, na který je v Česku žádána dotace z fondů Evropské unie, je unikát. Příprava úspěšného projektu v žádném případě není záležitostí několika dnů nebo týdnů. Už jen samotné vyhledávání a třídění nezbytných informací může zabrat několik dnů. S přípravou projektu je nutné započít ještě před vyhlášením výzvy a po jejím vyhlášení pouze upravovat podklady podle aktuálně vyhlášených podmínek. Žádost může podávat každý subjekt samostatně, nebo si může najmout na zpracování žádosti o dotaci zkušeného, odpovědného a solidního poradce či konzultanta, tak jak to učinilo Město Vratimov. 

Jak se ukázalo, byl to krok správným směrem, neboť dne 13. 10. 2008 jsme obdrželi oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Díky této jedinečné šanci, kterou nám vstup do Evropské unie nabízí, bude v příštím roce realizován celý projekt „CENTRUM MEDIÁLNÍ VÝCHOVY – rozšíření zázemí zájmového vzdělávání“, jehož cílem je zatraktivnění podmínek života ve Vratimově, rozšíření nabídky v oblasti zájmového vzdělávání a dovybavení organizace. Pomocí projektu bude dosaženo rozšíření prostorů pro provoz DDM, rozšíření možností pro vzdělávání, nabídka služeb pro celoživotní vzdělávání, výuka mediální výchovy a v neposlední řadě také úpravu pozemku DDM pro venkovní zájmovou výuku.

Nezbývá nám, než poděkovat všem, kteří se na projektu podíleli a podílí. 

Erika Herzová, sekretariát